top of page

Stambeno poslovni kompleks se nalazi u sklopu bloka Banjavčićeva-Tuškanova-Vrbanićeva-Heinzelova ulica i kao takva dio je povijesne urbane cjeline grada Zagreba formirane početkom 20. stoljeća. Transforamacijom prvobitne izgradnje pretežno industrijskih građevina u stambenu izgradnju koju danas markiraju trokatne  stambene građevine u  Vrbanićevoj i Heinzelovoj ulici formirana je izgradnja koja odražava karakteristike donjogradskog bloka.

Predmetni dio bloka, ugao Banjavčićeve I Heinzelove ulice definiran je izgradnjom dotrajalih, pretežno industrijsko-skladišnih građevina (radionice i skladišta "Tekstilprometa").

Stambeno poslovni kompleks ima dvije etaže podzemnih garaža, prizemlje i pet katova. Na samom križanju Banjavčićeve i Heinzelove ulice visina objekta je šest katova, prostor je organiziran za urede. U prizemlju objekta u Banjavčićevoj ulici se nalazi supermatket BILLA, ostale etaže u Banjavčićevoj su stambene namjene. U Heinzelovoj 44 izvedena je i interpolacija između dva postojeća objekta (stambena namjena).

NAMJENA: poslovna, stambena

LOKACIJA: Heinzelova 40, Banjavčićeva 15 Zagreb

GODINA: 2007.

STATUS: realizacija

bottom of page