top of page

Zgrada nekadašnjeg centralnog skladišta Bille nalazi se istočno od autoceste Zagreb – Varaždina u zoni gospodarske namjene Sveta Helena kod Svetog Ivana Zeline.

Kompleks skladišta se sastoji od same zgrade skladišta, ulaznog paviliona i ukopanog spremnika vode za gašenje požara. Zgrada je bila namjenjena skladištenju artikala i robe iz prodajnog asortimana tvrtke „BILLA“, a ovdje se nalazila i kuhinja za centralnu pripremu hrane koja se prodavala u trgovačkom lancu.

Nosiva konstrukcija i zidovi poslovne građevine su većim dijelom montažni. Vanjski uzdužni zidovi građevine su u području prizemlja troslojni termoizolirani, prefabricirani, višeslojni armirano betonski „sandwich“ elementi, a u području bočnih pročelja i u visini kata vanjski zidovi izvedeni su od pročeljnih, troslojnih, prefabriciranih i termoizoliranih metalnih sandwich panela, koji su preko čelične potkonstrukcije fiksirani na osnovnu nosivu ab konstrukciju. Uredski dio zgrade, koji se nalazi uz glavni ulaz ima ostakljeno pročelje.

 

NAMJENA: poslovna

LOKACIJA: gospodarska zona Sv Helena

GODINA: 2008.

STATUS: realizacija

 

bottom of page