top of page

Stambeno poslovna zgrada projektirana je na ekskluzivnoj zagrebačkoj lokaciji, u potezu uz Petrovu ulicu, koji posljednjih godina doživljava preobrazbu u modernu elitnu stambenu četvrt šireg centra grada.

Katnost zgrade je podrum, prizemlje, dva kata i uvučena etaža, a čine ju dva volumena sa stanovima i jednim poslovnim prostorom, spojena uvučenim vanjskim otvorenim stubištem. Tlocrtni oblik oba volumena je trapezni, što djelomično proizlazi iz oblika parcele.

Prizemlje je uvučeno u odnosu na katove i projektirano u tamnijem tonu od ostatka fasade pa se doima kao da katovi lebde. Dinamici u oblikovanju pridonose i loggie koje su pozicionirane na različitim pozicijama na pojedinim etažama, okviri prozora koji su mjestimično istaknuti u odnosu na fasadu, te tamni čelični stupovi u prizemlju koji su predviđeni u raznim nagibima.

Uvučena etaža je oblikovana tako da su zatvoreni prostori stana smješteni u istočnom volumenu zgrade, dok se u zapadnom dijelu nalazi terasa tog stana. Time smo, bez obzira na odredbe GUP-a, koji u većem dijelu grada uvjetuje oblikovanje zadnjeg kata kao uvučenu etažu ili potkrovlje, uspjeli izbjeći uniformiranost u oblikovanju i zadržati čiste forme volumena koji formiraju zgradu.

 

NAMJENA: stambeno-poslovna

LOKACIJA: Donji prečac, Zagreb

GODINA: 2016.

STATUS: u izgradnji

bottom of page