top of page

Skladišno-poslovna građevina JUB nalazi se u novoizgrađenom dijelu grada Samobora, u zoni proširenja grada i to poglavito poslovnim sadržajima. Lokaciju karakterizira dobra prometna povezanost i blizina autobusnog kolodvora.

Investitor je renomirana slovenska i međunarodno prisutna tvrtka JUB, koja je još od 19. st jedan od vodećih proizvođača boja, a kroz godine je i proširila svoj proizvodni program na fasadne sustave i ostale srodne proizvode. Zgrada je projektirana tako da odražava bit i karakter tvrtke s fasadom koja funkcionira i kao showroom, odnosno ton karta. Dodatna dinamika u oblikovanju postiže se i plastikom pročelja, jer se osim boja u trakama JUBIZOL  fasadnog sustava izmjenjuju i ražličite debljine toplinske izolacije. Podnožje zgrade izvedeno je od montažnih armiranobetonskih elemenata s pravilnim konturama, kao neutralni postament gornjoj dominantnoj zoni.

Funkcionalno se zgrada sastoji od dva dijela: visokog regalnog skladišta i uredskog prostora smještenog na dvije etaže. U dijelu skladišta je i mješaona boja. U prizemlju uredskog dijela je reprezentativni ulazni prostor za kontakte s klijentima. U sklopu uredskog prostora je i prostor predviđen za edukaciju kao i dvorana za predavanja, a projektom je predviđena  mogućnost izgradnje druge faze, odnosno proširenja zgarde.

NAMJENA: poslovno-skladišna

LOKACIJA: Samobor

GODINA: 2010.

STATUS: realizacija

6
0
1
2
3
naslovna i 3a
4
7
FASADE-8
TLOCRTI 9
bottom of page