top of page

Kuća se nalazi u maloj uvali Gršćica na otoku Korčuli, na atraktivnoj lokaciji neposredno uz more koja je bitno odredila funkcionalnu organizaciju. Osnovni koncept kuće je maksimalno iskorištavanje izuzetno kvalitetnog pogleda koji se pruža s parcele. U skladu s dugom mediteranskom tradicijom osnovni volumen kuće je jednostavne geometrijske forme, kosog krova u karakterističnom svijetlom tonu dok se dinamika postiže oduzimanjem volumena formirajući tako vanjske prostore stanova, naglašene kontrastnim materijalom.

Prema zahtjevu investitora oblikovane su tri stambene jedinice, svaka na vlastitoj etaži i s vlastitim ulazom. Blizina susjednog objekata utjecala je na relativno kompaktno oblikovanje istočnog pročelja i smještaj spavaćeg trakta u tom dijelu, dok se kuća maksimalno otvora na zapad, odnosno prema moru, velikim staklenim stijenama, koje su djelomično uvučene u volumen objekta kako bi osigurale ugodnu sjenu u unutrašnjosti.

Parcela je organizirana u više nivoa, koji prate prirodnu topografiju terena, međusobno odijeljenih odnosno povezanih ovisno o funkciji. Najniži nivo čini kolno - pješački pristup na jugoistočnom dijelu parcele, dok je velika, djelomično natkrivena terasa na zapadu, organizirana kao sunčalište i povezana s bazenom smještanim na jugu i vanjskim ognjištem na sjevernom dijelu parcele.

NAMJENA: stanovanje, turizam

LOKACIJA: Grščica, Korčula

GODINA: 2019.

STATUS: izvedeno

bottom of page